Η πολιτική απορρήτου αυτή περιγράφει πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας πληροφοριών (εφεξής, ο "Χρήστης" ή "εσείς").

Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου, η οποία έχει συνταχθεί με σαφήνεια και απλότητα, για να διευκολύνει την κατανόησή της, και να αποφασίσετε ελεύθερα και εθελοντικά εάν επιθυμείτε να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή αυτά τρίτων, στην KMDIVE.

Με το να αλληλεπιδράτε με την εταιρεία μας και με την πρόσβαση στον ιστότοπο kmdive.com (εφεξής "Ιστότοπος"), συμφωνείτε με τις πρακτικές απορρήτου που καθορίζονται σε αυτήν την δήλωση απορρήτου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Όταν αυτή η πολιτική αναφέρεται σε "εμάς", "μας" ή "την εταιρεία διαχείρισης δεδομένων", αναφέρεται στην "KMDIVE", μια εταιρεία με έδρα της στην Αθήνα, Ελλάδα (εφεξής αναφέρεται επίσης ως "Εταιρεία"), η οποία είναι ο ιδιοκτήτης, ο λειτουργός και ο διαχειριστής του kmdive.com.

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ("GDPR") (ΕΕ) 2016/679, εμείς είμαστε ο Ελεγκτής Δεδομένων. Υπάρχει ένα αυστηρό συμβατικό πλαίσιο μεταξύ του ελεγκτή δεδομένων και του επεξεργαστή δεδομένων για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και οι επεξεργαστές μας δεν επιτρέπεται να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

KMDIVE
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12131
Τηλ:.2105229829 , E-mail: info@kmdive.gr

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν: Στοιχεία ταυτότητας (π.χ. όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, όνομα χρήστη, κωδικοί πρόσβασης κ.λπ.) Στοιχεία χρέωσης και αποστολής (π.χ. διεύθυνση, ΑΦΜ, όνομα εταιρείας κ.λπ.) Οικονομικές και πληροφορίες συναλλαγών (τα δεδομένα πληρωμής ή κάρτας σας) Πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες και/ή επιστροφές σας

Οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν:

Εκτέλεση και διαχείριση παραγγελιών και παραδόσεων προϊόντων. Χρέωση και πληρωμές για τις αγορές σας. Παροχή εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης. Διαχείριση επιστροφών και ανταλλαγών προϊόντων. Εκτέλεση νόμιμων υποχρεώσεων και συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς. Προστασία της ασφάλειας του ιστότοπου και των πελατών. Προσαρμογή του περιεχομένου και των προσφερόμενων υπηρεσιών στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών.

Οι νομικοί όροι βάσει των οποίων επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτώνται επίσης από τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε.

Για την εκτέλεση του συμβολαίου, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εκτέλεση κάθε συμβολαίου μαζί σας. Για τη διαχείριση της λογιστικής, πρέπει να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το φορολογικό νόμο. Για σκοπούς μάρκετινγκ και προωθητικών ενεργειών σχετικά με τους πελάτες μας, θεωρούμε ότι έχουμε ένα νόμιμο συμφέρον στην προώθηση της επιχείρησής μας.

Σε περίπτωση που συμπληρώσετε τις φόρμες μας (φόρμα επικοινωνίας, εγγραφή στο newsletter μας, προσφορές), τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργαστούν για σκοπούς μάρκετινγκ καθώς και για το σκοπό της επικοινωνίας σας μαζί μας, και η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη δική σας συγκατάθεση, την οποία παρέχετε αποδεχόμενοι αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.

Οι επεξεργαστές δεδομένων και οι αποδέκτες των δεδομένων είναι:

Τα δεδομένα σας μπορεί να παρέχονται σε εταιρείες συνεργασίας μας, τρίτες εταιρείες και προμηθευτές που μας παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες ("επεξεργαστές δεδομένων" ή "επεξεργαστές"), όπως πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, εταιρείες μεταφορών, λογιστικά γραφεία, εταιρείες πληροφορικής, παροχής φιλοξενίας κ.λπ. Αποκαλύπτουμε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες κάθε φορά και σας διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε ζητήσει ρητά το μέγιστο βαθμό ασφάλειας και εμπιστευτικότητας για τα δεδομένα σας από τους εταίρους και τρίτους μας και ότι οι επεξεργαστές δεδομένων μας μπορούν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Διεθνής Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν σε μια εταιρεία, η οποία εδρεύει σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παρέχει στην εταιρεία μας ένα λογισμικό προϊόν για τη βιομηχανία της μόδας. Έχουν υπογραφεί τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή από τις δύο πλευρές, προκειμένου να παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Υποχρεωτικός χαρακτήρας της παροχής των δεδομένων

Τα δεδομένα που παρέχετε είναι γενικά υποχρεωτικά για την εκπλήρωση μιας συμβατικής υποχρέωσης. Συνεπώς, εάν δεν παρέχονται ή δεν παρέχονται σωστά, δεν θα είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε το συμβόλαιό μας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του Ιστότοπου, επεξεργαζόμαστε επίσης οποιαδήποτε δεδομένα παρέχετε, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση email σας και το μήνυμά σας. Εάν δεν μας παράσχετε αυτά τα δεδομένα, δεν θα είστε σε θέση να μας αποστείλετε τη Φόρμα Επικοινωνίας. Το ίδιο ισχύει όταν παραγγέλλετε ένα προϊόν από τις προσφορές μας.

Χρήση Υπηρεσιών από Ανήλικους

Οι Υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε άτομα κάτω των δεκαέξι (16) ετών και ζητούμε από αυτά να μην παρέχουν Προσωπικά Δεδομένα μέσω των Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι ένας Χρήστης του ιστότοπό μας είναι ανήλικος, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όλα τα σχετικά Προσωπικά Δεδομένα και να μην παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας σε αυτόν τον Χρήστη.

Διατήρηση Δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται μια μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης από το νόμο ή αν ο Χρήστης ζητήσει την απόσυρσή του από εμάς, αντιταχθεί ή ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του.

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας, η πλήρωση της αιτούμενης επικοινωνίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Για να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο info@kmdive.gr.

Όταν λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας, μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας από αυτό ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που σας παρέχουμε σε κάθε email.

Σε περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί προηγουμένως.

Άσκηση Δικαιωμάτων

Αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και να σας επιτρέπουμε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποτεδήποτε χωρίς κόστος. Ειδικότερα, ανεξαρτήτως του σκοπού ή της νομικής βάσης που χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: - Να λάβετε επιβεβαίωση εάν τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται από εμάς και να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που κατέχουμε. - Να διορθώσετε οποιαδήποτε ανακριβή ή ατελή δεδομένα. - Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων στο μέτρο που δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο χρειαζόμαστε να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους, όπως έχουμε εξηγήσει παραπάνω, ή όταν δεν επιτρέπεται πλέον νομικά να τα επεξεργαστούμε. - Να ζητήσετε την ακύρωση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να αναστείλουμε προσωρινά την επεξεργασία των δεδομένων ή να τα διατηρήσουμε περισσότερο από το απαραίτητο. - Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για οποιονδήποτε σκοπό, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκα τάθεση ανά πάσα στιγμή. - Να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Τέλος, να σας ενημερώσουμε ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας στην Ελληνική Αρχή για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μέτρα Ασφάλειας

Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή με απόλυτο εμπιστευτικό τρόπο και τηρώντας το υποχρεωτικό καθήκον μυστικότητας όσον αφορά τα εν λόγω δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στους ισχύοντες κανονισμούς, και γι' αυτόν τον σκοπό εφαρμόζουμε μέτρα τεχνικού και οργανωσιακού χαρακτήρα που απαιτούνται για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας και να αποτρέψουμε την παραβίαση, την απώλεια, την επεξεργασία ή την παράνομη πρόσβαση σε αυτά, ανάλογα με την κατάσταση της τεχνολογίας, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου όταν το κρίνουμε κατάλληλο. Εάν το πράξουμε, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορους τρόπους μέσω του Ιστότοπου, ή ακόμα και με αποστολή ειδοποίησης στη διεύθυνση email σας όταν η αλλαγή σχετίζεται με την ιδιωτικότητά σας, ώστε να μπορέσετε να εξετάσετε τις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και, αν απαιτείται, να αντιταχθείτε ή να ακυρώσετε τυχόν υπηρεσία ή λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, σας συνιστούμε να ελέγχετε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό, για πιθανές μικρές αλλαγές ή βελτιώσεις.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@kmdive.gr.